Van Loenen Management & Academie 
verbindt professionals 

Managen van organisaties die inspelen op hedendaagse omgevingsdynamieken 

Veel organisaties willen flexibel en snel reageren op veranderende en steeds veeleisendere klantwensen. Ze willen tevens hogere klantwaarde leveren en een hogere medewerkerstevredenheid. Veel organisatiekundige raamwerken en organisiatieconcepten als Lean, zelfstuderende teams, autonome teams, opgave gericht werken of Agile staan ons ten dienst. Al deze concepten helpen organisaties  daadwerkelijk verder. Bij deze concepten hoort vaak ook een ander organisatieontwerp en wijze van leidinggeven. Leidinggeven tijdens een transitie is zelfs wezenlijk anders dan leidinggeven na een transitie. Wij laten u zien wat het betekent om met concepten aan de slag te gaan. Hierbij zoomen we in op het te gebruiken concept en de veranderende rol van leidinggevenden en organisatieleden. Bovendien geven we inzicht in wat er komt kijken als u aan een dergelijke transitie wilt vormgeven
Aan de hand van praktijkvoorbeelden van ABN-AMRO, een installatiebedrijf en een overheidsorganisatie bieden wij inzicht in wat die concepten zijn, wat ze doen en hoe u een succesvolle implementatiekans kunt vergroten zodat u kunt inspelen op de snel veranderende markt(wensen). Dit doen we door het geven van lezingen, trainingen en customer-made opleidingen. Wilt u met ons eens van gedachten wisselen, neem gerust contact met ons op en download vast de white paper. 

 

 

Meer Jaren Onderhouds Programmeringen of Begrotingen helpen bij het vergroten van klanttevredenheid
Sommige installatiebedrijven hebben moeite om MJOP's om te zetten naar toegevoegde waarde voor de klant. Vaak leveren ze MJOP's omdat de opdrachtgever hier om vraagt maar leidt dit echter ook vaak tot ontevreden klanten. We bedoelen het niet verkeerd. Maar MJOP's worden door opdrachtgevers gezien als een hypotheek op extra verdiensten. Terwijl MJOP's vanuit dienstverleningsperspectief en klantrelatie wellicht altijd een must is. 
Natuurlijk geven bedrijven service en producten niet voor niets weg. Echter een MJOP is niet alleen in het voordeel van een opdrachtnemer. De opdrachtgevende partij krijgt transparant inzicht in de te verwachte onderhoudskosten en benodigde investeringen. Dat is waar het om draait. Toch lukt het vaak niet om een MJOP en de bijbehorende investeringen over de bühne te krijgen. Dat ligt aan verschillende factoren. De onderhoudsspecialist zou de meerwaarde van een  MJOP (nog) beter voor het voetlicht moeten kunnen brengen. Daarbij hoort het inzicht: onderhoud is geen kostenpost maar een investering.  
Inzicht krijgen in hoe onderhoud te positioneren als investering? Wij laten aan de hand van praktijk en theoretische voorbeelden zien hoe dat zou kunnen en hoe dit leidt tot hogere klanttevredenheid.