Van Loenen Management & Academie 
verbindt professionals 


Cases

Onze opdrachtgevers willen graag vooruit. Op verschillende manieren en diverse gebieden willen ze verbeteren en doorontwikkelen. Het gaat hierbij onder andere om persoonlijke coaching, verbeteren van teamsamenwerking, nieuwe inzichten op het gebied van organiseren, maintenance- en assetmanagementvraagstukken maar ook om het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid en medewerkerstevredenheid. Verder krijgen wij vragen om onze kennis en expertise in te zetten bij de ontwikkeling van professionals in het hoger onderwijs. Wij verzorgen geregeld colleges op hogescholen. Onderstaand een greep uit onze dienstverleningsprojecten.

 



Kuijpers beveiligingssystemen


Bij Kuijpers beveiligingssystemen hebben we een InCompany training gedaan, waarbij we de afdeling een andere kijk op organiseren en maintenance en assetmanagement hebben gegeven. Daarnaast ondersteunen we het management bij de ontwikkeling om te komen tot een maintenance en assetmanagementafdeling 2.0. Een afdeling die autonomer functioneert, hogere klantwaarde levert en medewerkers laat excelleren. 

ENGIE SERVICES


Bij ENGIE hebben we bijgedragen aan de ontwikkeling van sustainable assetmanagement. We hebben vijf InCompany bijeenkomsten verzorgd met de focus op organiseren en verbeteren van de maintenance en asset-managementprestaties zodat de klantwaarde toeneemt.  

UNICA


Bij Unica hebben we een anderhalf jaar durende opleiding verzorgd in samenwerking met Avans+ Hogeschool. We hebben professionals een andere kijk gegeven op organiseren en hoe zij de onderhouds- en assetmanagementprestaties konden verbeteren. Diverse deelnemers hebben met hun afstudeeronderzoek hun diploma behaald. Wij hebben van de 20 deelnemers 8 personen persoonlijk begeleid.

Avans+ Hogeschool


Voor Avans+ Hogeschool verzorgen we ruim 8 jaar colleges en begeleiden deelnemers bij hun onderzoekstraject binnen de opleiding maintenance en assetmanagement. We concentreren ons op organisatievraagstukken als organisatiekunde en verandermanagement en op het verbeteren van de maintenance en assetmanagementprestaties. Tevens hebben we het curriculum ontwikkeld. Nu ligt de vraag voor om tot een flexibilisering van het onderwijs te komen.  

Avans Hogeschool


Bij Avans Hogeschool Breda en Tilburg geven we invulling aan diverse colleges. 

Bijvoorbeeld Lean, ondernemen en onderhoudsoptimalisatie

Tevens hebben we de vraag gekregen om een expliciete bijdrage te leveren bij de ontwikkeling voor de opleiding Technische Bedrijfskunde in Tilburg.

Onderzoek en verbeteropgave


Bij een grote Nederlandse overheidsorganisatie voeren we een promotieonderzoek uit dat ingaat op hoe mensen Lean naar hun dagelijkse praktijk vertalen. Daarbij hanteren we een rationeel en een relationeel perspectief. Rationeel gaat uit van maakbaarheid en relationeel van effecten ontstaan door (inter)acties.

Daarnaast leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van een assetmanagement-afdeling en het bevorderen van teamsamenwerking.