Van Loenen Management & Academie 
verbindt professionals 


Van Loenen Management & Academie, meer dan een adviesbureau alleen

Wij helpen organisaties bij organisatievraagstukken zoals het verbeteren van organisatie- of afdelingsprestaties. Ook richten we ons op bedrijfsprocessen en samenwerkingsverbanden waarbij we inzetten op de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Wij bieden hierbij pragmatisch, onconventioneel en mensgerichte ondersteuning zodat u zich kunt concentreren op de dingen waar u goed in bent.

Persoonlijk, ondersteunend, kennis overdragend en met ruime ervaring in de publieke en infrastructurele sector, installatie-, service-, dienstverlenings- en industriële branche


Uw organisatie presteert goed maar u bent van mening dat het beter kan. U ziet het aan de wijze waarop medewerkers en management met elkaar interacteren, hoe zij met veranderingen omgaan en klantwaarde leveren. Toch verlopen de veranderingen en processen soms moeizaam. Niets doen is geen optie. Kansen blijven liggen en talenten onbenut. Hoe krijgen we grip op veranderdynamieken.  Met onze professionele inzet ondersteunen we u met het verwezenlijken van uw veranderopgave. 

 


 

We openen ogen voor nieuwe zienswijze

We inspireren

Laten u anders tegen zaken aankijken

Doorbreken vastgeroeste patronen

Zijn eigenwijs

Confronteren waar nodig 

Zetten mogelijkheden om in concrete implementaties

Vertalen complexe literatuur naar praktische inzichten

 Een klant en uw medewerkers worden meer tevreden wanneer uw product- of dienstlevering klantverwachtingen overtreft.  Dat lukt als uw medewerkers op de 'juiste' wijze waarde toevoegen en inspelen op steeds dynamischer wordende klantwensen.