Van Loenen Management & Academie 
verbindt professionals 


 

Wie zijn wij? 


We verbinden professionals en hebben een passie om bedrijven te laten excelleren en organisatieleden anders tegen hun dagelijkse werk aan te laten kijken waardoor uw organisatie zich onderscheidt. 

Hierbij hanteren we een visie op organiseren waarin de mens én de samenwerking tussen mensen voorop staat. Wij geloven dat veranderpotentieel in uw organisatie zit.

 

 


Meer dan een adviesbureau alleen

Van Loenen Management & Academie is naast een organisatieadviesbureau, een academie. Hierbij bieden we een omgeving waarin professionals met en van elkaar leren en in dialoog gaan. Doel is het gezamenlijk vormgeven aan organisaties. Dat is vaak een lastige opgave omdat organisaties en de netwerken waarin zij zich bevinden complex van aard zijn. 

We richten ons op organisaties in het algemeen, maar ook in de installatie-, service-, dienstverlenings- en industriële branche. We zijn gespecialiseerd in bedrijfskundige, management, maintenance en assetmanagement vraagstukken. 

We gaan er niet van uit dat veranderingen lineair en voorspelbaar zijn. Daarom hanteren we geen blauwdrukdenken dat veranderingen als lineair en voorspelbaar proces ziet maar als niet-lineaire processen. Iedere organisatie evenals de vraagstukken zijn uniek. Dit vraagt om een dynamische, flexibele aanpak en implementatie. 


 


 

Verbeteren met... 

Het kan altijd beter en anders. Om anders en beter te presteren heeft u uw mensen nodig. Het verbeterpotentieel huist in uw mensen. U heeft immers slimme professionals in dienst die weten waar te verbeteren. Alleen zij kunnen u helpen uw organisatiedoelen te verwezenlijken. U moet een klimaat creëren waarin zij kunnen schitteren. Om dat te regelen draaien we aan de knoppen: processen, (be)sturing en een passende manier van leiderschap. 

Hierbij is het belangrijk dat managers een belangrijke positie krijgen en innemen in en tijdens het verbeterproces. Op deze wijze kan een manager sturing geven om de gewenste doelen te bereiken. 

We bekijken het holistisch. Dat doen we omdat de bedrijfsprestaties niet enkel afhangen van de individuele eigenschappen en prestaties van uw professionals, het hangt af van de kwaliteit van het gehele systeem waar alle mensen een plek innemen.